C , Cpp ,Csharp , Android , pascal

سورس پروژه های دانشجویی

سورس پروژه به زبان C, Cpp, Csharp, Android

اطلاعیه فروشگاه

پشتیبانی : mortezarahmani29@yahoo.com

پروژه کنترل دستی بیست باند فرودگاه درس برنامه نویسی C

پروژه کنترل دستی بیست باند فرودگاه درس برنامه نویسی C کد درخواست این پروژه  Airport-20 میباشد.     این پروژه کنترل دستی بیست باند فرودگاه درس برنامه نویسی C است و شامل منو میباشد.این فرودگاه دارای بیست باند پرواز میباشد و شامل یک آرایه بیست عنصری از ساختمان است که شماره باند ، وضعیت باند و نام شخص کنترل کننده باند را در بر میگیرد.  این برنامه یرای تنظیم و رزرو فرود و پرواز هواپیماها در این فرودگاه طراحی شده است. س ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

بیشترین و کمترین معدل دانشجویان به زبان C

بیشترین و کمترین معدل دانشجویان به زبان C در این پروژه با استفاده از منو ، اطلاعات تعدادی دانشجو از کاربر گرفته میشود و در آرایه ای از ساختمان ذخیره میگردد.
اطلاعات گرفته شده شامل نام و نام خانوادگی ، شماره دانشجویی و نمره پنج درس دانشجو میباشد.
معدل هر دانشجو محاسبه شده و بیشترین و کمترین معدل مشخص می گردد.
این پروژه در محیط ویندوز xp و به زبان C نوشته شده است.
کامپایلر : Turbo C
کامپایلر : Borland C ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

حرکت ماشین در صفحه با کلیدهای جهتی به زبان C

حرکت ماشین در صفحه با کلیدهای جهتی به زبان C توضیحات:
در این برنامه یک ماشین که با استفاده از کاراکترها ساخته شده است توسط کلیدهای جهتی صفحه کلید به حرکت درمی آید و میتواند به چپ و راست و بالا و پایین حرکت کند. این برنامه بسیار ساده نوشته شده است.
این سورس به زبان C نوشته شده است.
کامپایلر : Turbo C
کامپایلر : Borland Cpp
رمز فایل زیپ شده 1234 می باشد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

حرکت ماهی در صفحه با کلیدهای جهتی به زبان C

حرکت ماهی در صفحه با کلیدهای جهتی به زبان C توضیحات:
در این برنامه یک ماهی که با استفاده از سه کاراکتر < ساخته شده است توسط کلیدهای جهتی صفحه کلید به حرکت درمی آید و میتواند به چپ و راست و بالا و پایین حرکت کند.
این برنامه بسیار ساده نوشته شده است و کدهای بکار رفته در آن در یک فایل pdf به زبان فارسی توضیح داده شده است.
این سورس به زبان C نوشته شده است.
کامپایلر : Turbo C
کامپایلر : Borland Cpp
سورس این برنامه به همراه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

محاسبه انتگرال به روش دو نقطه ای گوس به زبان C

محاسبه انتگرال به روش دو نقطه ای گوس به زبان C توضیحات : کد درخواست این برنامه ۱۸۸۸ میباشد.
این برنامه انتگرال بین دو نقطه را به روش دو نقطه ای گوس که در محاسبات عددی آمده است محاسبه و نمایش میدهد.
این سورس به زبان C نوشته شده است.
کامپایلر : Turbo C
کامپایلر : Borland C

رمز فایل فشرده 1234 می باشد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان
تعداد صفحه(1):