C , Cpp ,Csharp , Android , pascal

سورس پروژه های دانشجویی

سورس پروژه به زبان C, Cpp, Csharp, Android

اطلاعیه فروشگاه

پشتیبانی : mortezarahmani29@yahoo.com

تبدیل متن به کد اسکی و باینری به زبان #C

تبدیل متن به کد اسکی و باینری به زبان #C پروژه شماره : 1896
این برنامه متن را از کاربر گرفته و معادل کد اسکی و یا باینری آن را نمایش میدهد.
همچنین این برنامه میتواند با گرفتن کد اسکی و یا باینری معادل حروف آن را نمایش دهد.
این سورس به زبان #C نوشته شده است.
کامپایلر : Visual Studio 2010 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان
تعداد صفحه(1):