C , Cpp ,Csharp , Android , pascal

سورس پروژه های دانشجویی

سورس پروژه به زبان C, Cpp, Csharp, Android

اطلاعیه فروشگاه

پشتیبانی : mortezarahmani29@yahoo.com

لیست تمام محصولات

عنوانقیمت
سورس کد نمایش وضعیت باتری در اندروید 5,000 تومان
جمع ، تفریق ، ضرب و تقسیم اعداد بزرگ 10,000 تومان
جمع دو عدد صحیح بزرگ با لیست پیوندی 10,000 تومان
پروژه فرودگاه درس ساختمان داده ها 10,000 تومان
پروژه کنترل دستی بیست باند فرودگاه درس برنامه نویسی C 10,000 تومان
حل معادله درجه دو به زبان Cpp 10,000 تومان
سورس اپلیکیشن اندرویدی بلز یا زیلوفون 10,000 تومان
سورس اپلیکیشن اندرویدی اعداد جادویی 10,000 تومان
پروژه بازی جورچین - پازل شانزده به زبان cpp 10,000 تومان
شبیه سازی مسابقه لاکپشت و خرگوش به زبان cpp 10,000 تومان
سورس بازی دوز به زبان پاسکال 10,000 تومان
تبدیل متن به کد اسکی و باینری به زبان #C 10,000 تومان
طراحی ساعت دیجیتال با CodeVisionAVR 10,000 تومان
بیشترین و کمترین معدل دانشجویان به زبان C 10,000 تومان
ماشین حساب گرافیکی به زبان cpp 10,000 تومان
حرکت ماشین در صفحه با کلیدهای جهتی به زبان C 5,000 تومان
حرکت ماهی در صفحه با کلیدهای جهتی به زبان C 5,000 تومان
محاسبه انتگرال به روش دو نقطه ای گوس به زبان C 5,000 تومان
ضرب ، جمع ، تفریق ، ترانهاده ، دترمینان و وارون ماتریس n در n 10,000 تومان
سورس اپلیکیشن اندرویدی تست روانشناسی با میوه 10,000 تومان
مرتب سازی انتخابی و حبابی 5,000 تومان
تبدیل nfa to dfa به زبان cpp 10,000 تومان
ویرایشگر متن به زبان cpp 10,000 تومان
آموزش Cpp برای اندروید 2,000 تومان 1,600 تومان
بازی فکربکر به زبان Cpp 10,000 تومان

تعداد صفحه(1):